Oddział Warszawski

Aktualności

Konferencja PTHip 2023 – Od Hipoterapii do Sportu

Mamy niezwykłą przyjemność ogłosić nadchodzącą Konferencję Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, która odbędzie się pod hasłem „Od Hipoterapii do Sportu”. To wyjątkowe wydarzenie jest poświęcone pasjonatom hipoterapii, sportu jeździeckiego osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkim zainteresowanym rozwijaniem wiedzy na temat terapii z udziałem koni.
Tytuł Konferencji: „OD HIPOTERAPII DO SPORTU”
Termin: 30.09.2023 – 01.10.2023
Miejsce
 • Część wykładowa
Część wykładowa odbędzie się 30.09.2023 w godz. 9.90-18.00 (rejestracja od godz. 9.00) na Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach, ul. Mikołowska 72a, Katowice, Aula A
Dzień wykładowy poświęcony będzie wykładom ekspertów z obszaru hipoterapii, w tym goście Z Czech i Grecji oraz szeroko pojętej dziedziny sportu jeździeckiego osób z niepełnosprawnością.
 
 • Część warsztatowa
Część warsztatowa zaplanowana jest na 1.10.2023 w godzinach 10.00-14.00. Warsztaty odbędą się równolegle w trzech renomowanych ośrodkach hipoterapeutycznych na Śląsku: Amigo w Będzinie, Padok w Katowicach i Kapiris w Gierałtowicach. 
Każdy uczestnik może w wybranym pakiecie dwóch warsztatów.
 
Konferencja ta stanowić będzie znakomitą okazję do poszerzenia wiedzy i umiejętności w obszarze hipoterapii oraz jej znaczenia dla sportu jeździeckiego osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie przyciągnie nie tylko wykładowców z Polski, ale również gości z Czech oraz Grecji, tworząc inspirujące środowisko wymiany doświadczeń.
 
Na uczestników czekają:
 • Fascynujące wykłady od ekspertów w dziedzinie hipoterapii i sportu. 
 • Wieczorny bankiet, który umożliwi nawiązanie relacji w kameralnej atmosferze. 
 • Fantastyczne warsztaty, organizowane w trzech różnych ośrodkach hipoterapeutycznych, aby rozwijać praktyczne umiejętności.
Wpłaty: W celu uczestnictwa w konferencji, prosimy o dokonanie wpłaty na konto PT Hipoterapeutycznego: 
Numer konta: 72 1090 2053 0000 0001 5356 0782 
Tytuł przelewu: Konferencja PTHIP + Imię i Nazwisko uczestnika

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące programu, gości specjalnych oraz szczegółów konferencji znajdują się w załączonym plakacie oraz w formularzu zgłoszeniowym.
Zapraszamy do skorzystania z formularza zgłoszeniowego oraz do kontaktu mailowego pod adresem: szkoleniapthip@gmail.com w przypadku pytań lub wątpliwości.

Razem z Wami, pragniemy stworzyć atmosferę inspiracji, wymiany doświadczeń i wspólnego rozwoju w dziedzinie hipoterapii i sportu jeździeckiego osób z niepełnosprawnościami. Dołączcie do nas, aby uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu!
 

Zgłoszenia na konferencję dokonywane są za pośrednictwem formularza znajdującego sie pod linkiem

Serdecznie zapraszamy
 

Konferencja  Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego 01.10.2022

 

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne zaprasza na kolejną konferencję hipoterapeutyczną, która odbędzie się w dniu 1 października 2022 roku w Warszawie na terenie szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (ul. Ciszewskiego 8, budynek 23, aula 3). 
 
Pobierz Formularz zgłoszeniowy      i wyślij go do biura PTHip  :  .biuro@pthip.org.pl.
 
 

Program konferencji


1 października 2022 (sobota)
10.00 – 10.45 rejestracja uczestników
10.45 – 11.00 uroczyste otwarcie

I sesja
11.00 – 11.20 Prof. Marta Siemieniuch – Dobrostan koni terapeutycznych (Instytut Rozrodu
Zwierząt i Badao Żywności PAN, Stacja Badawcza w Popielnie)
11.40 – 12.00 Dr Magdalena Pikul, Ewa Polaoska-Wachel – Terminologia i kierunki rozwoju we
współczesnych interwencjach z udziałem konia (PTHip Oddział Małopolski)
12.00 – 12.20 Anna Żygadło – Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC) stosowane
na zajęciach hipoterapii (Stajnia DOBRARZECZ, Leszno)
12.20.- 12.30 Dyskusja
12.30 – 13.00 przerwa na kawę

II sesja
13.00 – 13.20 Ewa Polaoska-Wachel – Terapia wymuszonej aktywności i możliwości jej stosowania
w hipoterapii – Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii „Zagroda Możliwości”
13.20 – 13.40 Barbara Gąsiorowska – Pozytywna dyscyplina sposobem na zmniejszenie
niepożądanych zachowao pacjentów podczas zajęd z udziałem konia – Fundacja Pomocy Dzieciom
Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA, Warszawa
13.40 – 14.00 Agnieszka Łaska – Ośrodek hipoterapii jako zagadnienie architektoniczne-Uniwersytet
Białostocki, Wydział Architektury
14.00 – 14.20 Dyskusja
14.20– 15.30 przerwa obiadowa
III sesja
15.30 – 15.40 Aleksandra Szymaoska – Pony Art -Dream Power Horsemanship, California
15.40 – 16.00 Dr Magdalena Pikul – Możliwości łączenie terapii poznawczo-behawioralnej z
hipoterapią (Stajnia Terapeutyczno-Sportowa w Wierzchosławicach-Dwudniakach)
16.00 – 16.20 Magdalena Szymaoska – Wykorzystanie elementów terapii behawioralnej w
hipoterapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
16.20 – 16.40 Agata Nowakowska-Pawełek – Terapia z koniem dla osób z zaburzeniami odżywiania
(Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD HELENÓW)
16.40 – 17.00 dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

17.00 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip (I termin)
17.30 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze PTHip (II termin)

 W głosowaniu i wyborach będą mogli wziąć udział członkowie Towarzystwa z opłaconymi składkami członkowskimi.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Annę Strumińską – Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej i Komisji  Wnioskowej Walnego Zgromadzenia PTHip.
 4. Stwierdzenie przez Komisję Skrutacyjną prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Prezesa Zarządu Głównego i prezesów Oddziałów Małopolskiego, Kujawsko-Pomorskiego i Warszawskiego sprawozdań z działalności PTHip w latach 2016-2022.
 7. Przedstawienie przez Skarbnika PTHip sprawozdania finansowego z działalności w latach 2016-2022.
 8. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań.
 9. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 10. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującym członkom Zarządu oraz członkom Komisji Rewizyjnej.
 12. Głosowanie nad przyznaniem odznak PTHip zasłużonym członkom Towarzystwa.
 13. Wybory Prezesa PTHip.
 14. Wybory członków Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej PTHip.
 15. Wolne wnioski
 16. Zamknięcie Sprawozdawczo -Wyborczego Walnego Zgromadzenia PTHip.

 

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

 

W dniu 4 czerwca (sobota) br. w Warszawie (Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD Helenów, ul. Hafciarska 80/86) odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Zebranie rozpocznie się w I terminie o 9.30, II terminie 10.00. W głosowaniu i wyborach będą mogli wziąć udział członkowie Oddziału z opłaconymi składkami członkowskimi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad przez Joannę Dzwonkowską – Prezesa Zarządu.
 2. Sprawdzenie obecności i kworum.
 3. Wybór przewodniczącego, sekretarza oraz członków Komisji Skrutacyjnej Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego PTHip.
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał.
 5. Głosowania nad przyjęciem porządku obrad.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania z działalności Oddziału Warszawskiego PTHip w latach 2018-2022.
 7. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.
 8. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej i protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną.
 9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej.
 10. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 11. Wybory Prezesa i członków Zarządu Oddziału Warszawskiego PTHip.
 12. Wolne wnioski
 13. Zamknięcie Sprawozdawczo -Wyborczego Walnego Zebrania Oddziału Warszawskiego PTHip.

Uczestnicy spotkania otrzymają najnowszy numer Przeglądu Hipoterapeutycznego i wezmą udział w prelekcji Moniki Damec „Wypalenie zawodowe konia terapeutycznego objawy i sposoby zapobiegania”  (godz. 11.30-13.30).

Wykład M. Damec dla członków O/W PTHip jest bezpłatny, pozostali słuchacze ponoszą koszt wysokości 50 zł.

 

Joanna Dzwonkowska

Prezes

Zarządu PTHip Oddział Warszawski

 

 

 

Konferencja w Bray pod Dublinem

 

W dniach 18-20.11.2021 roku odbyło się kolejne spotkanie w ramach projektu Erasmus „Best practice in Equine Facilitated Interventions-Education” mające na celu kontynuowanie realizacji głównych założeń projektu. W trakcie obrad koncentrowaliśmy się głównie na poszerzaniu i rozwijaniu kompetencji szkoleniowców oraz porównywaniu aktualnych europejskich modeli nauczania oferowanych przez partnerów w zakresie terapii z udziałem konia.

Tym razem udało się spotkać na żywo w Centrum Festina Lente w Bray pod Dublinem. W czasie tych dni mieliśmy okazję wysłuchać bardzo ciekawych prelekcji i wziąć udział w inspirujących warsztatach. Pierwszego dnia Jill Carey z Festina Lente mówiła o uczeniu się koni oraz zaprezentowała w jaki sposób pracować z koniem przeznaczonym do pracy terapeutycznej, tak aby maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów. Sanna Mattila Rautiainen z Finlandii prezentowała swoje badania z zakresu biomechaniki ruchu konia. Odbyły się również warsztaty, podczas których mieliśmy możliwość pracy z koniem oraz ocenialiśmy postawę osób siedzących na koniu pod kątem pozycji ich głowy, ramion, tułowia, bioder, miednicy, nóg zarówno w trakcie chodu konia jak i w pozycji stojącej.

Drugiego dnia wysłuchaliśmy wykładów partnerów z Włoch na temat:

 • Podstawowych kryteriów oceny osób z neuromotorycznymi dysfunkcjami biorącymi udział w terapii z udziale konia (Equine Facilitated Intervention)
 • Metodologii EFT (Equine Facilitated Therapy) – Studium przypadku.

Trzeciego dnia wykłady dotyczyły psychoterapii z udziałem konia oraz tematyki mindfulness. Wykład Gunduli Hauser poświęcony był treningowi uważności dla terapeutów. Omówiła ona sposoby radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami. Prezentację miała także uczestniczka projektu z Polski dr Magdalena Pikul. Przedstawiła wyniki swoich badań oraz analizy teoretyczne związane z poszukiwaniem mechanizmów odpowiedzialnych za pozytywne psychologiczne zmiany związane z interwencjami przy udziale koni.

W Centrum Festina Lente duży nacisk kładzie się na dobrostan koni oraz ich przygotowanie do pracy terapeutycznej. Obserwacja pracy w ośrodku była bardzo inspirująca. Miałyśmy też okazję odwiedzić miejsce gdzie konie terapeutyczne przenoszone są na zasłużona emeryturę. Pozazdrościłyśmy im tak pięknych okoliczności przyrody.

Wróciłyśmy z głowami pełnymi nowych pomysłów, którymi będziemy się z Wami dzielić

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI
ZAPRASZA NA KURS INSTRUKTORA HIPOTERAPII     28.02.2020-12.09.2020

Więcej informacji tutaj

—————————————–

Zapraszamy na warsztaty: Dobrostan i fizjologia konia jako współterapeuty

 Zapraszam serdecznie wszystkich instruktorów hipoterapii na warsztaty o tematyce innej niż wszystkie. Chciałabym przedstawić Państwu świat z końskiego punktu widzenia oraz zaznaczyć jak ważne jest, aby współpraca z koniem odbywała się z poszanowaniem jego komfortu. Przed końmi-terapeutami stoi niesamowicie ważne i odpowiedzialne zadanie, ale to od nas zależy, czy będą wykonywać swoją pracę bez dyskomfortu. Nie sposób omówić wszystkich aspektów zdrowotno-behawioralnych dotyczących koni podczas jednego szkolenia, jednak skupimy się na najważniejszych, podzielonych na odpowiednie bloki tematyczne.
TERMIN: 21.09.2019 (sobota)
CZAS TRWANIA: 8 h szkoleniowych w tym przerwa kawowa i obiadowa (10:00-18:00)
MIEJSCE REALIZACJI: Stajnia Tarant Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi , Laski ul. Brzozowa 75
CENA: 200 zł osoby niezrzeszone w PTHiP
180 zł Członkowie PTHip z aktualnie opłaconą składką
ORGANIZATOR SZKOLENIA: Stajnia Tarant oraz Oddział Warszawski PTHip
 
CZĘŚĆ I: Naturalne potrzeby konia jako niezbędny aspekt bezkonfliktowej współpracy.
1.Komunikacja człowiek – koń i najczęstsze błędy we wzajemnym przekazie. Jak połączyć bezpieczeństwo z brakiem agresji.
2.Żywienie koni w zgodzie z naturą–układ pokarmowy konia, dostosowywanie dawki
energetycznej do wykonywanej pracy, niedobory pokarmowe i suplementacja.
3. Kopyta jako 4 serca konia – dlaczego ich funkcjonalność anatomiczna jest tak ważna dla wieloletniego zdrowia konia. Jak wykryć ewentualne nieprawidłowości, gdzie szukać przyczyny, jak leczyć i wspomóc regenerację.
CZĘŚĆ II: Aparat ruchu konia i jego znaczenie dla hipoterapii.
1.Grzbiet to głównie mięśnie – jak sprawdzić ich stan, znaleźć przyczynę bólu.
2.Statyczne oraz aktywne ćwiczenia wspomagające mięśnie grzbietu.
3.Mobilizacja układu ruchu konia. Wspomaganie ruchomości stawów, techniki rozluźniające. Stretching, czyli rozciąganie.
Kończyny – codzienna kontrola, ocena kulawizn.
Podstawowe praktyki wspomagające związane z kontuzjami aparatu ruchu.
CZĘŚĆ III: Co jeszcze można zrobić, aby praca konia-terapeuty była komfortowa?
1. Pady i pasy do hipoterapii.
2.Waga pacjenta w hipoterapii a dobrostan końskiego grzbietu.
3.Ogłowia w hipoterapii.
4. Kontakt pacjenta z koniem.
5.Karmienie konia na zajęciach hipoterapii
 
Prowadząca: Zuzanna Piekut.
Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna
od 2015 roku  studentka kierunku lekarskiego. Ukończone kursy takie jak ,,Kopyta Doskonałe” – Jakub Gołąb, ,,Dopasowywanie siodeł” szkolenie I oraz II stopnia – Michał Dobrowolski , ,,Podstawowe szkolenie z dopasowywania siodeł” oraz ,,Szkolenie z naprawy, dopasowania i korekty wypełnienia siodeł” z Jocelyn Danby (Registered Qualified Saddle Fitter), ,,Szkolenie Dual-Aktivierung” – Paulina Ferdek, ,,Więcej niż koła – Lonżowanie bez wodzy pomocniczych” – Bettina Biolik, Seminarium chiropraktyczne z dr ReneeTucker – Co boli mojego konia”
 
Płatności proszę dokonywać na konto Oddziału Warszawskiego PTHip:
Bank PKO nr konta:
08 1020 1097 0000 7102 0109 7450
Z dopiskiem warsztaty DOBROSTAN imię i nazwisko
Warunkiem rezerwacji miejsca jest przesłanie formularza zgłoszeniowego na
adres organizatora:
kurs@pthip.org.pl
oraz uiszczenie opłaty.
Termin przyjmowania zgłoszeń i wpłat: 13.09.2019
Minimalna liczba osób do realizacji warsztatu: 14
Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach!

Aktualizacja Bazy Hipoterapeutów

Szanowni Członkowie PTHip
 
Osoby, które ukończyły kurs instruktora hipoterapii PTHip i są zainteresowane umieszczeniem swoich danych w bazie hipoterapeutów na stronie PTHip prosimy o wypełnienie załączonego oświadczenia i przesłania go (za pomocną skanu albo poczta) na adres mailowy biuro@pthip.org.pl. lub  pocztą pod adres: Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne – Zarząd Główny
ul. Na Uboczu 18
02-791 Warszawa Warszawa, ul. Na Uboczu 18
 
Ci którzy kurs ukończyli kilka lat temu (przed wejściem RODO) proszeni są o sprawdzenie i ewentualne uaktualnienie swoich danych oraz wypełnienie i przesłanie załączonego oświadczenia.
 
z poważaniem
Joanna Dzwonkowska
Prezes Oddziału Warszawskiego PTHip
 


Spotkanie członków Oddziału Warszawskiego PTHip

Szanowne koleżanki hipoterapeutki i koledzy hipoterapeuci,mamy zaszczyt zaprosić Was na spotkanie integracyjne członków oddziału warszawskiego PTHiP, które odbędzie się 15.06. 2019 roku.

Plan spotkania:

Spotykamy się o godzinie 17.00 w Stajni Rekreacyjno- Hipoterapeutycznej Helenów na ulicy Hafciarskiej 80/86 w Warszawie.

17.15 -18.00 – Omówienie planów działań  OW oraz przedstawienie nowości z Konferencji Hipoterapeutycznej „Hipoterapia – nowe horyzonty”. Informacje ze  spotkania European Equine Facilitated Therapy Network w Pradze

  18.00-19.30 – Wykład Pani Julii Opawskiej „Metoda Parelli i możliwości wykorzystania jej w pracy terapeutycznej”.

Ognisko – czyli tańce, hulanki, swawole przy ognisku:)
Spotkanie jest bezpłatne!Bardzo prosimy o potwierdzenie przyjazdu na adres mailowy: ankagim@gmail.com.
Serdecznie pozdrawiamy Prezes Joanna Dzwonkowska wraz z Zarządem

Konferencja w Pradze

W dniach 5-7 Kwietnia 2019 roku w Pradze odbędzie się spotkanie europejskich organizacji związanych z hipoterapią.
Podczas spotkania poruszane będą między innymi tematy związane z:  badaniami dotyczącymi wpływu hipoterapii, ujednoliceniem terminologii związanej z hipoterapią, problemami kształcenia hipoterapeutów.
Odbędą się także warsztaty z Dr Beath Macauley, która wykorzystuje metodę hipoterapii do pracy z pacjentami z zaburzeniami mowy i komunikacji. 
Do udziału w spotkaniu zgłosili się już terapeuci z Wielkiej Brytanii, Finlandii, Włoch, Litwy, Polski, Rosji, Czech. 
Link: http://educationinhippotherapy.com/european-hippotherapy-association-network/