Oddział Warszawski

Szkolenia

POLSKIE TOWARZYSTWO HIPOTERAPEUTYCZNE
ODDZIAŁ WARSZAWSKI

ZAPRASZA NA KURS INSTRUKTORA HIPOTERAPII  13.01-28.09.2024

 Uwaga! Zmiana terminu:   10.02-26.10.2024

Kurs instruktora hipoterapii Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego zapewnia wiedzę teoretyczną i praktyczną niezbędną do wykonywania tego pięknego ale trudnego zawodu. Ponadto absolwenci kursu mają zapewniony dostęp do oferty kształcenia ustawicznego (warsztaty, seminaria, konferencje) niezbędnego do profesjonalnego i bezpiecznego prowadzenia zajęć hipoterapii.

Pliki do pobrania

Pobierz zgłoszenie

Pobierz Regulamin nadawania tytułu instruktora hipoterapii PTHip

Pobierz Klauzulę informacyjną RODO

Pobierz Ośrodki praktyk 2024

Oświadczenie o stanie zdrowia

Standardy instruktora hipoterapii

Miejsce kursu
ON-LINE oraz Warszawa Ursynów

Terminy zjazdów

I zjazd – 16.02–25.02.2024 ON-LINE ( CODZIENNIE W PRZEDZIALE 9.00-18.00)

II zjazd – 15.03-24.03.2024 ON-LINE ( CODZIENNIE W PRZEDZIALE 9.00-18.00)

PLUS 2 WEEKENDY NA REALIZACJĘ ZAJĘĆ STACJONARNYCH: 10-11.02.2024 oraz 06-07.04.2024

W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających organizację kursu w formie
stacjonarnej (np. obostrzenia związane z epidemią COVID-19) organizator zastrzega sobie
prawo do zmodyfikowania harmonogramu w sposób umożliwiający dostosowanie zajęć do
panującej sytuacji. Organizator w takiej sytuacji przewiduje również wprowadzenie
dodatkowych terminów egzaminów: jeździeckiego, teoretycznego i końcowego.

Egzamin jeździecki 12.02.2024

Egzamin testowy 20.04.2024

Terminy praktyk od 21.04.2024 do 26.10.2024 (80 godzin. – 2 tygodnie)

praktyki można odbywać w jednym z ośrodków praktyk PTHip (lista ośrodków praktyk w załączeniu)

Egzamin końcowy ustny 26.10.2024

Cena kursu:
3500 zł +100 zł egzamin jeździecki*
300 zł praktyki (płatność bezpośrednio w ośrodku praktyk)
*Osoby posiadające uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością
jazda konna lub instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrną odznakę jeździecką
PZJ, są zwolnione z egzaminu jeździeckiego na podstawie kserokopii legitymacji i okazania
jej oryginału
Cena kursu zawiera koszt:
– wykładów, egzaminów w terminach podstawowych
– materiałów szkoleniowych przygotowanych przez wykładowców,
– jednego tytułu książki dotyczącej hipoterapii
– jednego numeru „Przeglądu Hipoterapeutycznego”
– Informatora dla lekarzy,
– ubezpieczenia NNW,
Szkolenie składa się z następujących elementów:I.
Sprawdzian umiejętności jeździeckich
– jazda w trzech chodach (stęp, kłus, galop) w siodle i na oklep, podstawowe komendy na ujeżdżalni
(zmiany kierunków, wolty, półwolty, przejścia itp.)
– bezpieczne obchodzenie się z koniem
II Część teoretyczna (wykłady, wizytacje, warsztaty)
– blok psychologiczno-pedagogiczny
– blok hipologiczny
– blok hipoterapeutyczny
– blok medyczny
– blok rehabilitacyjny
III Egzamin testowy pisemny obejmujący część teoretyczną. Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu
kursant otrzymuje skierowanie na praktyki zawodowe.
IV Praktyka w wytypowanych ośrodkach hipoterapeutycznych – 80 godzin (pozytywna ocena
zaliczająca praktyki uprawnia do podejście do egzaminu końcowego ustnego)
V Egzamin końcowy- ustny. Pozytywna ocena warunkuje wydanie legitymacji Instruktora hipoterapii
PTHip
Warunki przystąpienia do kursu
Do kursu instruktora hipoterapii mogą przystąpić osoby pełnoletnie posiadające przynajmniej średnie
wykształcenie (wymagana matura), dobry stan zdrowia pozwalający im w przyszłości bezpiecznie
wykonywać ten zawód oraz umiejętności jeździeckie pozwalające na pozytywne zaliczenie egzaminu
jeździeckiego w chwili rozpoczęcia kursu
Przystępujący do kursu powinni przygotować następujące dokumenty:
– świadectwo maturalne lub inny dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia średniego (np.
dyplom ukończenia szkoły wyższej, pomaturalnej)
– oświadczenie o stanie zdrowia
– 2 zdjęcia legitymacyjne o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
– w przypadku posiadania uprawnień instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jeździectwo,
instruktora/trenera sportu jeździeckiego lub srebrnej odznaki PZJ-legitymację potwierdzającą te
uprawnienia
– wypełniony formularz zgłoszenia na kurs
KARTA ZGŁOSZENIOWA I INNE DOKUMETY DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE
WWW.PTHIP.ORG.PL
Przesłanie karty zgłoszeniowej na kurs jest równoznaczne z chęcią przystąpienia do kursu i przyjęciem
kosztów szkolenia.
TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 25.01.2024
Każdy zgłaszający się uczestnik jest zobowiązany do wpłaty zaliczki 500 zł w terminie do 25.01.2024
W przypadku rezygnacji zaliczka przepada
Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca do dnia 26.01.2024
Płatności należy dokonać na konto Oddziału Warszawskiego PTHip
08 1020 1097 0000 7102 0109 7450
Organizator zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia kursu w przypadku braku
minimalnej liczby uczestników
Kontakt:
kurs@pthip.org.pl, tel. 22 254 254 3 kom. 503 300 722

 

Zapraszamy do udziału w webinarze prowadzonego przez Ninę Ekholm Fry

Zapraszamy do wysłuchania kolejnego bezpłatnego angielskojęzycznego webinaru organizowanego przez HETI w dniu 23.02.2023 o godzinie 17.00 Tematem spotkania będzie aktualizacja terminologii EAS (Equine Assisted Services) w Stanach Zjednoczonych. Webinar poprowadzi Nina Ekholm Fry.  Poniżej link rejestracyjny do spotkania na platformie ZOOM: 
https://hetifederation.org/free-webinar-with-nina-ekholm-fry-eas-terminology-updates-and-concepts-in-the-u-s-a/
Serdecznie zapraszamy !

Zapraszamy do udziału w webinarze „Hipoterapeuto – jak możesz zadbać o swój dobrostan”

Praca hipoterapeuty wymaga zarówno wiedzy i kompetencji, jak i empatii. Często wykonywana jest pod dużą presja emocjonalną, co może prowadzić do zagrożenia przeciążeniem.Webinar przedstawi sposób w jaki hipoterapeuta powinien zadbać o swój dobrostan, aby uniknąć wypalenia zawodowego i dysfunkcji psychofizycznych będących konsekwencjami pracy. W trakcie webinaru zostanie przedstawiona wiedza na temat dobrostanu i narzędzia, którymi  ten dobrostan  budujemy.

Prowadzący:

Renata Werpachowska – psycholog, instruktor rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapii, specjalista od zarządzania dobrostanem.

Organizator:

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Oddział Warszawski

Cena pojedynczego spotkania wynosi 50 zł dla członków PTHip, 70 zł dla pozostałych osób.

Wpłaty prosimy kierować na konto PTHip Oddział Warszawski  do 24.02.2023

Dowód wpłaty należy przesłać na mail: kurs@pthip.org.pl W informacji zwrotnej  w dniu webinaru otrzymacie  Państwo link do spotkania!

Dane do przelewu:

08 1020 1097 0000 7102 0109 7450

Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne Oddział Warszawski
ul. Na Uboczu 18
02-791 Warszawa
Tel  22 254 25 43

Serdecznie zapraszamy do korzystania z nowej formy kształcenia oferowanej przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne!