Misja PTHip

Misja PTHip

Rate this post

Misja Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego

Popieranie i upowszechnianie hipoterapii jako ukierunkowanego działania terapeutycznego mającego służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej,poznawczej i społecznej.

Podstawowe formy działalności Towarzystwa to prowadzenie szkoleń hipoterapeutów. Doskonalenie i ujednolicenie wiedzy i umiejętności hipoterapeutów. Zapewnienie swoim członkom dostępu do literatury fachowej i informacji o rozwoju hipoterapii w kraju i za jego granicami.

Promowanie najlepszych ośrodków hipoterapeutycznych. Udział w projektach mających na celu promowanie bezpiecznej i odpowiedzialnej hipoterapii. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych.