Oddział Warszawski

Fundacja Hej Koniku

Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku” powstała wiosną 1995 roku z inicjatywy grupy ludzi zafascynowanych możliwościami i efektami hipoterapii.

Dotychczas z usług Ośrodka Hipoterapii Fundacji skorzystało ponad 600 osób z Warszawy i okolic z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Ośrodek prowadzi hipoterapię, psychopedagogiczną jazdę konną, terapię kontaktem z koniem i rekreacyjną jazdę konną dla niepełnosprawnych. Otacza opieką tak dzieci, jak i dorosłych. Od 2000 roku ośrodek posiada patronat PTHip

Obecnie ośrodek posiada sześć koni, co pozwala na optymalny dobór zwierzęcia dla każdego podopiecznego, niezależnie od jego wieku i schorzenia. Osoby korzystające z hipoterapii mogą też dodatkowo korzystać z fizjoterapii.

Od 2004 roku Fundacja świadczy również usługi Asystenta Osoby Niepełnosprawnej. A w 2008 roku uruchomiła Centrum Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „Razem”, w którym realizowany jest pilotażowy projekt PFRON „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osób niepełnosprawnych”.

Kontakt:

03-291 Warszawa ul. Św. Wincentego 92  

Biuro – tel. 22-814-59-76, e-mail: fundacja@hejkoniku.org.pl

Kierownik ośrodka hipoterapii – Ewa Francuz-Borkowska tel. 668-334-100