Oddział Warszawski

Ośrodek hipoterapii „Helenów”


Ośrodek istnieje od 2003 roku i został stworzony przez pełnych zapału pracowników w celu wzbogacenia oferty terapeutycznej CREiO TPD „Helenów”. 

Położony jest na leśnych terenach Warszawy – to przyjazne miejsce , z którego uroków i profesjonalnej terapii korzystają dzieci  z Centrum Rehabilitacji Edukacji i Opieki  TPD”Helenów” oraz mieszkańcy  okolic.

W stajni „Helenów” prowadzona jest hipoterapia oraz rekreacja pod okiem wyspecjalizowanej kadry.  Zatrudnionych jest siedmiu hipoterapeutów, którzy jednocześnie specjalizują się w takich dziedzinach jak fizjoterapia, psychologia, pedagogika, terapia SI, muzykoterapia, choreoterapia, kinezjologia edukacyjna, terapia NDT Bobath, PNF, Petö, rekreacja ruchowa ze specjalnością jeździectwo i jeździectwo paraolimpijskie. Pracę hipoterapeutów wspomaga jeden asystent oraz wolontariusze z Polski i zza granicy.

Zaletą ośrodka jest zastosowanie interdyscyplinalej diagnozy oraz indywidualne podejście do każdego pacjenta oparte na przepływie informacji oraz współpracy między hipoterapeutami, lekarzem, terapeutami innych specjalności, nauczycielami oraz wychowawcami prowadzącymi każde dziecko.

Na terenie hipoterapii znajduje się obecnie dziesięć przestronnych boksów dlakoni, siodlarnia, paszarnia, biuro z pomieszczeniami socjalnymi i salą rehabilitacyjną, ujeżdżalnia i zielony padok oraz pastwiska. Zajęcia hipoterapeutyczne odbywają się również poza terenem ośrodka, w lasach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

W helenowskiej hipoterapii pracuje obecnie siedem różnorodnych koni, co pozwalana optymalny dobór zwierzęcia do terapii właściwie dla każdego dziecka,niezależnie od jego choroby czy stopnia niepełnosprawności.

Dzieciom z przeciwwskazaniami do jazdy konnej oferowane są zajęcia przy koniu,ukierunkowane zarówno na rehabilitację ruchową jak i psychopedagogiczną. W ciągu roku na zajęcia uczęszcza
 około 150 dzieci,

Plany rozwoju hipoterapii obejmują m. in. budowę krytej ujeżdżalni z profesjonalną infrastrukturą. Hipoterapeuci zamierzają nadal angażować się w szkolenie i wystawianie zawodników w zawodach para jeździeckich. Mamy na swoim koncie organizację szkoleń dla hipoterapetów, oraz zawodów paraolimpijskich,  pokazów i imprez okolicznościowych dla wszystkich chętnych. 

Zajęcia hipoterapii w Helenowie odbywają się przez cały rok. Na koniec warto podkreślić, że terapia prowadzona jest w ośrodku na wysokim poziomie, czego potwierdzeniem może być fakt, iż placówka została doceniona przez Polskie Towarzystwo Hipoterapeutyczne i cieszy się jego afiliacją nieprzerwanie od 2005r. dodatkowo w  listopadzie 2009 roku PTHiP przyznało prawo do prowadzenia praktyk dla uczestników kursu na instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością hipoterapia.