Oddział Warszawski

Stajnia Tarant

Stajnia działa w ramach Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej. Położona jest na skraju Puszczy Kampinoskiej, w Laskach koło Warszawy.

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest prowadzony przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi (zobacz stronę internetową TOnO). Zajmuje się edukacją i rewalidacją dzieci i młodzieży niewidomej i słabowidzącej z całej Polski, od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez przedszkole, szkołę podstawową, liceum i technikum, szkołę zawodową i policealną. Prowadzi również szkoły specjalne od podstawowej do zawodowej i przysposobienia do pracy. W trakcie roku szkolnego wychowankowie mieszkają w internatach.

Uczniowie zdobywają w Laskach wykształcenie, rozwijają swoje pasje i przygotowują się do aktywnego, samodzielnego życia. Korzystają z szeregu zajęć dodatkowych: Rehabilitacji ruchowej, Orientacji przestrzennej, Terapii widzenia, Wsparcia psychologicznego, Muzykoterapii, Zajęć sportowych, Dogoterapii i właśnie Hipoterapii obejmującej również terapię z koniem oraz terapeutyczną jazdę konną.

Początki terapii konnej w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Laskach sięgają początku lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku
i zostały opisane w Kronice Stajni.

W 2004 roku nawiązaliśmy współpracę ze Stowarzyszeniem Olimpiady Specjalne Polska i stworzyliśmy sekcję jeździecką Tarant, w ramach której trenowali i startowali w zawodach nasi podopieczni z niepełnosprawnością intelektualną. Nasi wychowankowie zdobywali również medale w zawodach parajeździeckich. Od 2006 roku jesteśmy objęci patronatem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

Nasz zespół składa się z czworga terapeutów,wspomagają nas nieliczni, ale niezawodni wolontariusze.Do dyspozycji mamy dwa fiordingi, hucuła, konia szlachetnej półkrwii, oraz kucyka szetlandzkiego. Mamy dużą ujeżdżalnię, łąki, a dzięki uprzejmości Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego możemy jeździć z dziećmi po Puszczy wyznaczoną trasą.

Obecnie koncentrujemy się na hipoterapii – na zajęcia uczęszcza 90 dzieci w pełnym przekroju wiekowym. W zimie większość zajęć, zwłaszcza dla młodszych dzieci odbywa się na dwóch symulatorach jazdy konnej, które dostaliśmy od sponsorów.

Jak każda stajnia i Klub Jeździecki poza zajęciami terapeutycznymi staramy się umożliwić wszystkim podopiecznym pełniejszy udział w codziennym życiu stajni: karmienie,czyszczenie koni, prace stajenne, udział w okolicznościowych imprezach: Wigilii Stajennej, topieniu Marzanny. Coroczną tradycją stało się również ognisko pożegnalne, organizowane na zakończenie roku szkolnego.

W wakacje prowadzimy zajęcia w ramach turnusu rehabilitacyjnego organizowanego wspólnie z Polskim Związkiem Niewidomych.