Zarząd Oddziału Warszawskiego

Zarząd Oddziału Warszawskiego

Rate this post
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rate this post

 

 

prezes:   Joanna Dzwonkowska

 

 

  Jestem surdopedagogiem, neurologopedą i hipoterapeutą. Od 25 lat pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi o różnej etiologii. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując na stanowisku neurologopedy w Przedszkolu Integracyjnym nr 45 w Warszawie oraz w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia. Prowadzę również zajęcia dla Studentów logopedii SWPS oraz SWPR.

 

 

vice-prezes: Agata Nowakowska

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutą pracuję z dziećmi, młodzieżą i rodzinami w nurcie psychodynamicznym,  Jestem zatrudniona jako psychoterapeuta w Centrum Terapii i Kreatywności oraz w ASQ poradnia ps ychologiczno-pedagogiczna. Obszar mojej pracy: to problemy w relacji, zaburzenia odżywiania, trudne zachowania, niska samoocena, trauma, żałoba, itd. Od 2007 jestem Hipoterapeutką.  Pracuję od 2010 w CREiO TPD „Helenów”, 

 

skarbnik:    Małgorzata Kostyra

 

 

Jestem oligofrenopedagogiem, zootechnikiem, instruktorem jazdy konnej i hipoterapeutą. Swoją przygodę z hipoterapią rozpoczęłam w 2012 roku podczas praktyk studenckich. Trzy lata później, po ukończonym kursie rozpoczęłam pracę  w Fundacji Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „Hej, Koniku!” oraz Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „HIPOTERAPIA”. Obecnie pracuję jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu oraz hipoterapeuta w „Hej, Koniku!”.   

członkowie zarządu :   Anna Sikorska

 

 

Jestem fizjoterapeutą, terapeutą Integracji Sensorycznej i hipoterapeutą. Od 22 lat pracuję z dziećmi z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Uwielbiam uczyć się i dzielić się wiedzą. Moja przygoda z hipoterapią zaczęła się w 2007 roku i trwa do dziś. Doświadczenie hipoterapeutyczne zdobywałam pracując w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Hipoterapia”. .

 

 

 

 dr inż. Agata Danielewicz

 

 

W latach 2007-do dziś pracownik naukowo-dydaktyczny UPH w Siedlcach realizujący zadania związane z kompleksowo ujmowanymi zagadnieniami zootechnicznymi dotyczącymi problematyki hodowli i użytkowania koni w kraju i na świecie.

Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu szkolenia koniowatych Horsemanship opartego na tzw. wzmocnieniu pozytywnym, na którym opiera się eksperymentalna analiza zachowania zwierząt, składająca się też na terminologię szerszego paradygmatu badawczego jakim jest behawioryzm zwierząt.
W obszarze działalności społecznej zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz alternatywnych form komunikacji stosowanych w hipoterapii takich jak Polski Język Migowy (PJM), pismo logograficzne opracowane przez Ch. Blissa, Makaton.
Instytut Zootechniki i Rybactwa – adiunkt
Wydział Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach
Hipoterapeuta, instruktor jazdy konnej i powożenia, organizator i sędzia TREC PTTK, Członek Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego od 2005 roku, członek Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Opiekun Studenckiego koła Naukowego Sympatyków Zwierząt działającego przy Instytucie Zootechniki i Rybactwa UPH w Siedlcach.

W latach 2007-do dziś pracownik naukowo-dydaktyczny UPH w Siedlcach realizujący zadania związane z kompleksowo ujmowanymi zagadnieniami zootechnicznymi dotyczącymi problematyki hodowli i użytkowania koni w kraju i na świecie.
Popularyzator na gruncie polskim teorii nowoczesnego systemu szkolenia koniowatych Horsemanship opartego na tzw. wzmocnieniu pozytywnym, na którym opiera się eksperymentalna analiza zachowania zwierząt, składająca się też na terminologię szerszego paradygmatu badawczego jakim jest behawioryzm zwierząt.
W obszarze działalności społecznej zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej Honorowego Krwiodawstwa w Polsce oraz alternatywnych form komunikacji stosowanych w hipoterapii takich jak Polski Język Migowy (PJM), pismo logograficzne opracowane przez Ch. Blissa, Makaton.

  przewodniczący komisji rewizyjnej :  Robert Michalski

Jestem oligofrenopedagogiem, instruktorem jazdy konnej. Od 1992 roku zajmuję się  hipoterapią w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w Laskach. Swoją przygodę z hipoterapią zacząłem w Fundacji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Hipoterapia. Jestem członkiem-założycielem Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.

członkowie komisji:    Ewa Kwiecień

wkrótce więcej… 

 Marcin Małek

Wkrótce więcej…